Výmena, vrátenie tovaru

Výmena tovaru - zdarma

Ak budete chcieť vymeniť tovar z dôvodu nesprávnej veľkosti resp. pre iný dôvod, stačí tovar zaslať na našu adresu. Tovar a obal tovaru musia byť nepoškodené a štítky neodstránené. Obratom Vám zašleme požadovaný nový tovar a nebudeme účtovať poštovné.

Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

V zmysle príslušného zákona máte právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.  Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu do troch pracovných dní po vrátení objednaného tovaru. Tovar a krabica tovaru musia byť nepoškodené a štítky neodstránené. Tovar zasielajte späť v poštovej krabici (nie v obálke). V sprievodnom liste stačí uviesť, že "odstupujete od zmluvy" a sumu žiadate uhradiť na Váš bankový účet.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, použitý resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, je predávajúci oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.